Geschiedenis ondertekening

Het initiatief voor de ondertekening van het Handvest voor Compassie werd in Rotterdam genomen door de politieke partij Nida. In November 2014 diende zij de motie ‘Rotterdam Stad van Compassie’ in waarin ze het College van Burgemeester en Wethouders opriep het Handvest te ondertekenen en daarmee lid te worden van de mondiale compassiebeweging. De motie werd aangenomen.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb, die het initiatief van Nida warm ondersteunt, voelde na de aanslagen in Parijs meer dan ooit het belang van gezamenlijkheid in de stad en initieerde vlak erna het eerste WIJ-gesprek. Het was de start van meerdere bijeenkomsten waarin buurtbewoners van uiteenlopende afkomst en religieuze overtuiging, in gesprek gingen over hun gevoelens en zorgen. En over hoe in Rotterdam een WIJ-samenleving tot stand zou kunnen komen; een samenleving waar plek is voor iedereen, zonder uitzondering.

De ondertekening van het Handvest voor Compassie zet de lijn die burgemeester Aboutaleb met het programma WIJ-samenleving inzette voort. Het belang van compassie wordt door de gemeente steeds nadrukkelijker onderstreept. Ze ziet compassie als voorwaarde voor volwaardig burgerschap en neemt haar op als ‘21 first century skill’. Compassie heeft tevens een grote plek in het programma Eenzaamheid en er worden – in het licht van de ondertekening van het Handvest – in de stad activiteiten rondom compassie ontwikkeld en ondersteund.

Compassie leeft in Rotterdam. Bij de overheid en onder burgers in de stad. Vele inwoners van Rotterdam – burgers en organisaties – hebben zich al gemeld om het Handvest mede te ondertekenen en zich in te zetten om het Rotterdams compassievuur aan te wakkeren.